Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi ve Önemi

Değerli velilerimiz;

Her anne-baba çocuğunun akademik yönden başarılı olmasını istediği kadar, manevi ve kültürel değerleri edinebilmesini; dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bir birey olabilmesini de ister. Okullar sadece akademik açıdan iyi ve etkili bireyler yetiştiren kurumlar olmamalıdır. İşte tam bu noktada, okullarımızda daha yeni uygulamaya koyulan değerler eğitimi projesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Değerler eğitimi projesi, öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, özgür düşünebilme, dürüstlük, hoşgörü,  sorumluluk, adalet,  güven, yardımseverlik v.b daha birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için yapılacak olan bilgilendirme, okul içi ve okul dışı etkinlikler, yarışmalar v.b gibi uygulamaları içermekte olup okul-aile işbirliği gerektiren kapsamlı bir projedir. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, onları bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanabilmelerine yardımcı olmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere rehberlik etmek bu projenin temel amaçlarıdır. Bu noktada öğretmenlerimizin her ayın değeri ile ilgili farklı derslere uygun farklı etkinlikler tasarlamaları ve uygulamaları daha etkili sonuçlar alınabilmesini sağlayacaktır.

Değerler eğitimi projesi kapsamında okullarda yapılan uygulamaların anlam kazanabilmesi ve süreklilik arz edebilmesi için velilerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Velilerimizin evlerde çocukları ile, edindikleri bu değerleri pekiştirici uygulamalar yapmaları, çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini, ne tür film veya diziler izleyip nasıl oyunlar oynadıklarını takip etmeleri, çocukların yanında konuşurken kelimeleri onlara örnek olacak şekilde özenle seçmeleri, çocuklara kötü örnek teşkil edebilecek tavır ve davranışlardan sakınmaları gerekmektedir.

Çocuklarımıza, eksik edindikleri veya edinimlerini uygulamaya dökme noktasında sıkıntı yaşadıkları değerlerimizi kazandırabilmek, daha somut ve daha anlaşılır bir şekilde bu değerleri kişisel ve sosyal yaşantılarına yansıtabilmelerine yardımcı olabilmek adına, değerler eğitimi projesini daha verimli bir şekilde uygulayabilme noktasında gayret gösteren tüm öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar diler, harcanan hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğini, insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu vurgulamak isterim.

Sevgi ve saygılarımızla

 

 

KASIM-ARALIK: BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK TEMALI DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI

 

 

Ocak – Mart Değerler Eğitimi: NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI   

Değerler Eğitim Projesi

 

 

 

 Mart – Nisan Değerler Eğitimi:  VATAN SEVGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI  VE KONU ALT BAŞLIKLARI

 KASIM-ARALIK

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

                                    Kardeşlik için fedakarlık

                                   Dayanışma

                                    Farklılıklara Saygı

                                    Yardımlaşma                       

                                    Hediyeleşme

                                    Ortak Noktalarımız

                                    Birlikte Yaşama Kültürü

                                    Ön Şartsız Kabul

                                   Hoşgörü

 

OCAK-ŞUBAT    

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI   

                                   Selamlaşma

                                    Empati

                                    Teşekkür Etme

                                    Büyüklere Saygı

                                    Küçüklere Sevgi

                                    Özür Dileme

                                   Birlikte Yaşama Kuralları

 

MART-NİSAN                                      

 VATAN SEVGİSİ

                                    Toprağın Vatan Olması

                                    Şehitlik ve Gazilik

                                    Toplumsal Değerlere Saygı

                                    Aynı Topraklara Ait Olma

                                    Ortak Noktalarımız

                                    Vatanımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

    MAYIS-HAZİRAN 

    SABIR     

                                    Öz Denetim

                                   Azim ve Kararlılık

                                    Öz Disiplin

                                   Haklara Saygı

                                    Hakkını Arama

                                    Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz

                                    Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır

                                    Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapın.