EĞİTİM PROGRAMIMIZ VE ANLAYIŞIMIZ

 

 

 

 

 

Okulumuzda  öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okuldaki etkinliklere zevkle ve isteyerek  katılmaları hedeflenmektedir.

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Okul Öncesi Eğitim Programı , (36 – 72 ay) yaş grubuna  göre  hazırlanmaktadır.  Eğitim programlarımızın  içeriği  her yaş grubuna  uygun  farklı etkinliklerden oluşmaktadır.

Yapılan etkinlikler çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve dil gelişimini destekleyici niteliktedir. Aynı zamanda günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak öz bakım becerileri ve alışkanlıklarını kazandırmak amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın  kendini ifade etmesine  fırsat verilmekte, kendi ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları özgürce ifade edebilmeleri ve karşılaştıkları problemleri deneyimlerini kullanarak uygun yollarla çözme becerilerini geliştirmeleri desteklenmektedir.

Okul öncesi dönem; çocuğun yaşam boyu kullanacağı becerileri kazanacağı çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde iyi hazırlanmış çocuk ilkokula kolay uyum sağlar, kendini özgüvenli ve mutlu hisseder. Hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar.

Çocuklarımızın bu dönemde desteklemek için uyguladığımız programlar

Matematiğe Hazırlık Programı

Math Their Way (MTW)

   Matematik sadece kağıt üzerinde yapılan işlemleri değil, hayat boyunca ihtiyaç duyulacak analitik bakış açısını geliştirmeyi, dikkat ve odaklanma süresini uzatmayı sağlayan bir sistemdir. Bu amaçla Math Their Way sistemini temel alarak, çocuğun görsel, işitsel, tatsal uyaranları, 3 boyutlu materyalleri kullanıp birebir hayatın içinde yaşayarak matematiği öğrenmesini hedefliyoruz.

 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Programı

   Çocuklarımızın, okuma-yazmaya öğrenmeye hazır olarak okula gitmesi için; dikkat sürelerini, kelime hazinelerini, sesleri tanıma becerilerini, el ve kalem kontrollerini ve temel çizim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

Eğitimde Yaratıcı Drama

   Eğitimde sistemli ve devamlı drama eğitimi vermek, çocuklarımıza değerlendirme, yaratma, keşfetme, çözümlemeye yönelik soru sorabilme becerilerine sahip olma şansı sağlar. Yaratıcı dramada bütün çocuklar katılma hakkına sahiptir. Bu sayede deneyim ve cesaretleri gelişir.

Drama, oyun yoluyla çocuğun doğasında zaten vardır. Burada önemli olan, çocuğa öğretilmek istenilen şeyin önceden belirlenip planlanarak eğitim verilmesidir.  Yaratıcı drama yöntemiyle çocuk aktif olarak konunun içine girdiğinde, yaşadığı dünyayı gözlemleme, araştırma ve keşfetme şansına sahip olacaktır. Çocuğun, bir şeyi öğrenmesi, öğrendiği şeyi unutmayıp günlük yaşamına uyarlayabilmesi için bir nedene, yani bir gerekliliğe ihtiyaç vardır. İşte bu gereklilik Yaratıcı Drama aracılığıyla yaratılmaktadır.

Aile Danışmanlığı

   Her bir çocukla birebir görüşmeler yapıldıktan sonra, uzmanlarımız ailelere bilişsel, sosyal, dil, özbakım ve kas gelişimleri alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık toplantılarında; her aileye bu 5 gelişim alanında çocuklarının sağlıklı gelişimin devam etmesi için, çocuklarıyla beraber geçirdikleri zamanlarda uygulayabilecekleri bir oyun ve aktivite programı verilmektedir.

 

Rahatlama- Gevşeme Egzersizleri

   Hayat içinde kaygılandığımız ve korktuğumuz, stresli durumlarla karşılaşırız. Zaman zaman; uygun gevşeme tekniklerini bilmediğimiz için bu durumlarla başa çıkmakta zorlanırız. Çocuklarımızın bu başa çıkma becerilerini şimdiden kazanmalarını sağlayabilmek için, yaş düzeylerine uygun, gevşeme egzersizlerini içeren çalışmalar uyguluyoruz.

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapın.